Şube Müdürü


Nüket ERDENLER
Şube Müdürü
maliisler@istanbul.edu.tr 0 212 440 00 00 - 11180

İÜ-İMİDB-GT-03 ŞUBE MÜDÜRÜ TIKLAYINIZ

Bütçe Bürosu

Satın Alma (İhale İşlemleri) Bürosu

Satın Alma (Doğrudan Temin) Bürosu

Harcırah ve Ön Ödemeler Bürosu

Maaş ve Personel Bürosu

Taşınır Kayıt ve Kontrol Bürosu

Taşınmazlar (Kamulaştırma İşlemleri) Bürosu

Taşınmazlar (Kiralama İşlemleri) Bürosu

Arşiv Hizmetleri Bürosu