İletişim

İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü

34452 Beyazıt/Fatih-İstanbul

Tel: +90 212 440 00 30

 

Fax: +90 212 440 00 32

 

E-Mail:  idarimaliisler@istanbul.edu.tr

 

Web sayfası:

Sayfa Yönetimi ve Takibi:

http://idarimali.istanbul.edu.tr

ozlem.atar@istanbul.edu.tr